Søgefelt

Læs i denne udgivelse: FSTAs fagnetværk skal fungere som et fagligt forum, en katalysator og et kompetent høringsorgan. Formand Kaj Hyldgaard orienterer.